Product Tag - cáp lõi đay

  • Cáp lõi đay

    0 trên 5

    Cáp mềm hay là cáp 6×36 loại lõi đay (lõi bố) có tính đàn hồi cao, khả năng hấp thụ năng lượng cao hơn nhưng tính chịu lực ép kém hơn loại lõi thép.