Dây cáp vải cẩu hàng 5 tấn

Dây cáp vải cẩu hàng 5 tấn nhập khâủ hàn quốc . hệ số 6.1 có sản phẩm nhập khẩu có đầy đủ chứng chỉ và CO,CQ