Hình thức thanh toán

Chính sách bảo mật khách hàng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng 2- Phạm vi sử dụng thông tin Chỉ dùng cho nội bộ công ty Cáp Thép Tuấn Anh gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng 3- Thời gian lưu trữ thông tin 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa. 4- Địa chỉ của đơn vị thu [...]

Hướng dẫn thanh toán

Chính sách thanh toán của CÔNG TY TNHH CÁP THÉP TUẤN ANH Quy Trình Mua Hàng cáp thép tuấn anh chấp nhận các hình thức thanh toán truyền thống như thanh toán trực tiếp, chuyển khoản... Hiện tại chúng tôi chưa cung cấp hình thức thanh toán qua các cổng thanh toán Online (Bảo Kim, Ngân Lượng, Paypal...) . Các cổng thanh toán cáp thép tuấn anh  hiện đang chấp nhận: THANH TOÁN TRỰC TIẾP Trụ sở chính Công ty TNHH Cáp Thép Tuấn Anh  tại Hà Nội:   MST: 010546 [...]